ازاین که به این سایت سرزدید بیسار خرسندیم، امیدوارم که لحظات خوبی را سپری کنبد، لطفا اگر درهرکجای سایت مطلبی را مطالعه میفرمایید به دور از ادب هست که از مطلب استفاده بفرمایید اما نظر ندهید، اینطور فکر نمیکنید؟ درضمن تالارگفتمان سایت هم هرروز بروز شده وسراسر مطالب جالب وجدید میباشد، منتظر حضورشما هستیم
باتشکر مدیریت سایت: مهندس امین بشارت نیا

ایمیل: shahzade242@yahoo.com

09387345716 بامادرتلگرام ودیگرشبکه های اجتماعی مکاتبه کنید:

موضوعات
:: مطالب ارسال شده : 25430 پست
:: ورودی گوگل امروز : 3 بار
:: تعداددیدگاهها : 0 نظر
:: تاریخ آخرین بروزرسانی : ۰۲/۰۵/۱۳۹۸
:: میانگین بروزرسانی ها : 0.03 دقیقه

ﻭﻗﺘﯽﺑﻌﺪﺍﺯﯾﮏﺭﻭﺯﺷﻠﻮﻍﺑﺮﺍﺗﻮﻥﻏﺬﺍﺩﺭﺳﺖﮐﺮﺩﻭﺑﺎﺗﻤﺎﻡﺧﺴﺘﮕﯽﮐﻨﺎﺭﺗﻮﻥﻧﺸﺴﺖﺑﻬﺶ

ﺑﮕﯿﺪ:ﻣﻤﻨﻮﻥﻋﺰﯾﺰﻡ،ﺧﻮﺏﺷﺪﻩ،ﻭﻟﯽﮐﺎﺵﻗﺒﻞﺍﺯﺩﺭﺳﺖﮐﺮﺩﻧﺶﺑﻪﻣﺎﻣﺎﻧﻢﺯﻧﮓﻣﯿﺰﺩﯼﻭ ﻃﺮﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍ ﺭﻭ ﺍﺯﺵ ﻣﯿﭙﺮﺳﯿﺪﯼ…

ﻭﻗﺘﯽﺩﺭﺟﻤﻊﻓﺎﻣﯿﻞﺧﻮﺩﺗﻮﻥﻫﺴﺘﯿﺪﺷﮑﻢﺑﺰﺭﮒﭘﺪﺭﺯﻧﺘﻮﻥﺭﻭﺳﻮﮊﻩﺧﻨﺪﻩﻫﻤﻪﻗﺮﺍﺭ ﺑﺪﻫﯿﺪ.ﺍﺯ

ﺻﺒﺢﮐﺘﻮﻧﯽﭘﺎﮐﻨﯿﺪﻭﺗﺎﺷﺐﻫﻢﺍﺯﭘﺎﺗﻮﻥﺩﺭﻧﯿﺎﺭﯾﺪﺗﺎﺟﻮﺭﺍﺑﺘﻮﻥﺑﻮﯼﮔﺮﺑﻪﻣﺮﺩﻩﺑﮕﯿﺮﺩﻭﺑﻌﺪﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻮﺭﺍﺑﻬﺎ ﺑﺮﯾﺪ ﺗﻮﯼ ﺭﺧﺘﺨﻮﺍﺏ. ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺗﺶ

ﻧﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﻭ ﺑﺎﺣﺎﻟﺘﯽ ﻣﺘﺎﺛﺮ ﺑﮕﯿﺪ:ﻋﺰﯾﺰﻡ ﭼﻘﺪﺭ ﭘﯿﺮ ﺷﺪﯼ.. ﻭﻗﺘﯽ ﺗﺨﻤﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯾﺪ ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﺗﺨﻤﻪ ﺭﺍ ﻫﺮ ﺟﺎﯼ ﺑﺮﯾﺰﯾﺪ ﻏﯿﺮ ﺍﺯ

ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺳﺘﺘﻮﻥ. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺁﺏ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺑﻄﺮﯼ ﺳﺮ ﺑﮑﺸﯿﺪ.

ادامه مطلب:

ﻭﻗﺘﯽﺯﻧﺘﻮﻥﺣﻮﺍﺳﺶ ﮐﺎﻣﻼﺑﻪ ﺷﻤﺎﺳﺖﻭﺍﻧﻤﻮﺩﮐﻨﯿﺪ ﺯﻧﺘﻮﻥﺭﻭ ﻧﺪﯾﺪﯾﺪﻭﯾﻮﺍﺷﮑﯽ ﺑﻪﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺘﻮﻥ ﺑﮕﯿﺪ:ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﯾﮏ

ﻣﺎﻣﺎﻥ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﯿﺎﺭﻡ.!! ﻭﻗﺘﯽﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦﺻﺤﺒﺖ ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ ﺑﻪﻣﺤﺾ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﻤﺴﺮﺗﻮﻥﺑﺎ ﺩﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽﺑﮕﯿﺪ:ﺑﺎﺷﻪ،ﻣﻦ ﺑﻌﺪﺍ ﺑﻬﺖ ﺯﻧﮓ

ﻣﯿﺰﻧﻢ..ﻭ ﺳﺮﯾﻊ ﮔﻮﺷﯽ ﺭﻭ ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺍﺯ ﮔﯿﺮﺍﯾﯽ ﭼﺸﻤﻬﺎﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺧﺎﻟﻪ ﺗﺮﺷﯿﺪﻩ ﺍﺗﻮﻥ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.. ﺧﺎﻃﺮﺍﺕﺷﯿﺮﯾﻦ

ﺩﻭﺭﺍﻥﻣﺠﺮﺩﯼ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥﺭﻭ ﺑﺎﺩﻭﺳﺖ ﺩﺧﺘﺮﻫﺎﯼﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺑﺮﺍﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ.. ﻭﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺍﻭﻥ ﺗﻮ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎ

ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﺩ ﮔﻠﻮ ﺑﺰﻧﯿﺪ.. ﺍﻭﺭﺍﺑﺎﺍﺳﻤﻬﺎﯼﻣﺨﺘﻠﻒﻣﺜﻞ:ﺳﻤﯿﺮﺍ،ﻣﺮﯾﻢ،ﭘﺮﯾﺴﺎ،ﺁﺗﻨﺎ،ﺷﯿﻮﺍ…ﺻﺪﺍﮐﻨﯿﺪﻭﺑﻌﺪﺑﮕﯿﺪﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ

ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺣﻮﺍﺳﻢ ﺯﯾﺎﺩ ﺟﻤﻊ ﻧﯿﺴﺖ.. ﺳﻌﯽﮐﻨﯿﺪﯾﮏﭼﺎﺩﺭﻣﺴﺎﻓﺮﺗﯽﺧﻮﺏﯾﺎﻣﺎﺷﯿﻦﺭﺍﺣﺖﺑﺨﺮﯾﺪﮐﻪﺷﺒﻬﺎﯼﮐﻪﻗﺮﺍﺭﺍﺳﺖﺑﯿﺮﻭﻥﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ

ﺑﺨﻮﺍﺑﯿﺪ،ﺯﯾﺎﺩ ﺳﺨﺘﯽ ﻧﮑﺸﯿﺪ…

:: Information 365
تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۰
راهنما : برای مشاهده راهنما اینجا را کلیک نمایید
:: QR Code
نویسنده : ( AMIN BesharatNia ) | تعداد ارسال ها ( 25333 ) | درباره نویسنده :
:: Comments


نظرات بسته شده.

برخی از برنامه های اندرویدی طراحی شده ما